Jahon mamlakatlari ta’limi tarbiya tizimi

Jahon mamlakatlari ta‟limi tarbiya tizimi

  1. 1. Jahon mamlakatlari ta‘lim muammolarining umumiy tavsifi, ta‘lim tarbiyada
    samarali islohotlarni amalga oshirish, ta‘limni isloh qilish yullari, uquv dasturlari,integratsiyalashtirilgan va maxsus kurslar.
  2. 2. Vengriya va Germaniya va ba‘zi Yevropa davlatlarida xalq ta’limi tizimi
  3. 3. Fransiyada ta‘lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlari
  4. 4. Buyuk Britaniya va Shveytsariya ta`limi tizimi
  5. 5. Belgiyada ta‘lim tizimiga yondashuv
  6. 6. Mehnat ta‘limi, kasbga yunaltirish, ta‘limni, tabaqalashtirib olib borish muammolari, maxsus maktablar, qobiliyatli bolalar bilan ishlash dasturi
  7. 7 Xulosa o‘rnida

Yuklab olish: Jahon mamlakatlari ta‟limi tarbiya tizimi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish