JADID MAʼRIFATCHILARI IJODIDA YoSHLAR TARBIYASI MASALASI VA UNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

JADID MAʼRIFATCHILARI IJODIDA YoSHLAR TARBIYASI MASALASI VA UNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

 1. KIRISH

 2. ASOSIY QISM

  I. BOB. JADID MAʼRIFATCHILARI XIX ASRNING OXIRI

  XX ASRNING BOSHLARIDA TURKISTONDAGI

  IJTIMOIY, IQTISOLIY VA MADANIY

  RIVOJLANISHI HAQIDA.

  1-§ Turkistondagi ijtimoiy qoloqlikning sabablari

  2-§ Turikston xalqlarining maʼnaviy, maishiy muammolari

  to‘g‘risida.

  II. BOB. JADID MAʼRIFATCHILARI TAʼLIM VA

  TARBIYANING BIRLIGI HAQIDA.

  1-§ Yoshlar tarbiyasi: maqsad va vazifalari.

  2-§ Taʼlim masalasi: muammo va yechimlari

  3-§ Jadid maʼrifatchilari g‘oyalarining hozirgi kundagi ahamiyati.

 3.  

  XULOSA

Yuklab olish: JADID MAʼRIFATCHILARI IJODIDA YoSHLAR TARBIYASI MASALASI VA UNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish