Issiqlik texnikasi va issiqlik mashinalari fani, uning ahamiyati, maqsad va vazifalari

Issiqlik texnikasi va issiqlik mashinalari fani, uning ahamiyati, maqsad va vazifalari.

  1. 1.1. Issiqlik texnikasi va issiqlik mashinalari fani, uning ahamiyati, maqsad va vazifalari.
  2. 1.2. Fanning qisqacha tarixi.
  3. 1.3. Fan оldidagi muammоlar va ularni hal qilish yo’llari
  4. 1.4. Fanning bоshqa texnika fanlari bilan alоqasi.

YUKLAB OLISH : Issiqlik texnikasi va issiqlik mashinalari fani, uning ahamiyati, maqsad va vazifalari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish