ISO 9000 SERIYASIDAGI XALQARO STANDARTLAR BOYICHA ISHLARNI TASHKIL ETISH

0

ISO 9000 SERIYASIDAGI XALQARO STANDARTLAR BOYICHA ISHLARNI TASHKIL ETISH

  1. 12.1. Xalqaro ISO 9000 seriyasidagi standartlar bo‘yicha ishlarni
  2. tashkil etish
  3. 12.2. Sifat menejmenti tizimini joriy etish etaplari.
  4. 12.3. Sifat to‘garaklari.

Yuklab olish: ISO 9000 SERIYASIDAGI XALQARO STANDARTLAR BOYICHA ISHLARNI TASHKIL ETISH


Boshqa referatlar

manba.