ISHLAB CHIQARISHNI IJTIMOIY TASHKIL ETISH SHAKLLARI

0

ISHLAB CHIQARISHNI IJTIMOIY TASHKIL ETISH SHAKLLARI

ISHLAB CHIQARISHNI IJTIMOIY TASHKIL ETISH SHAKLLARI

  1. Ishlab chiqarishini ijtimoiy tashkil etish shakllari haqida tushuncha.
  2. Ishlab chiqarishini mujassamlashuvi va uni shakllari.
  3. Ixtisoslashuv, bosqichlari va turlari.
  4. Kombinatsiya (kombinatlash).

YUKLAB OLISH: ISHLAB CHIQARISHNI IJTIMOIY TASHKIL ETISH SHAKLLARI


Boshqa referatlar

manba.