INSON FALSAFASI. MUSTAQILLIK VA ISLOHATLARNING IJTIMOIY MOHIYATI

INSON FALSAFASI. MUSTAQILLIK VA ISLOHATLARNING IJTIMOIY MOHIYATI

 1. 1. Inson olamning tarkibiy qismidir. Inson tabiati va
  mohiyati. Inson borligi.
 2. 2. Inson va shaxs. Shaxsning tabiiy, ijtimoiy va
  maʼnaviy-psixologik xususiyatlari.
 3. 3. Inson manfaatlari, uning moddiy va maʼnaviy
  eg‘tiyojlari. Isloxotlar – inson manfaatlarini ro‘yobga
  chiqarish jarayonidir.
 4. 4. Inson muammosini o‘rganishning zarurati va ahamiyati.

Yuklab olish: inson falsafasi. mustaqillik va islohatlarning ijtimoiy mohiyati


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish