INSON FALSAFASI. MUSTAQILLIK VA ISLOHATLARNING IJTIMOIY MOHIYATI

0

INSON FALSAFASI. MUSTAQILLIK VA ISLOHATLARNING IJTIMOIY MOHIYATI

 1. 1. Inson olamning tarkibiy qismidir. Inson tabiati va
  mohiyati. Inson borligi.
 2. 2. Inson va shaxs. Shaxsning tabiiy, ijtimoiy va
  maʼnaviy-psixologik xususiyatlari.
 3. 3. Inson manfaatlari, uning moddiy va maʼnaviy
  eg‘tiyojlari. Isloxotlar – inson manfaatlarini ro‘yobga
  chiqarish jarayonidir.
 4. 4. Inson muammosini o‘rganishning zarurati va ahamiyati.

Yuklab olish: inson falsafasi. mustaqillik va islohatlarning ijtimoiy mohiyati


Boshqa referatlar

manba.