Grammatik ma`no. Umumiy grammatik ma`no (UGM), oraliq grammatik ma`no (OGM) va xususuy grammatik ma`no (XGM). Ularning munosabati. Umumiy ma`noni ochish yo`llari.

0

Grammatik  ma`no. Umumiy grammatik ma`no

(UGM), oraliq grammatik  ma`no (OGM) va xususuy grammatik ma`no (XGM). Ularning munosabati. 

Umumiy ma`noni ochish yo`llari.

  1. Grammatik ma`noning yangicha talqini xususida.
  2. Xususiy ma`nolar lisondagi umumiy ma`nolarning ajallisi,voqelanishi, yuzaga chiqishi.
  3. Umumiy ma`noni ochish yo`llari (paradigmatik munosabat).

YUKLAB OLISH : Grammatik ma`no. Umumiy grammatik ma`no


Boshqa referatlar

manba.