Grammatik kategoriya (GK) va shakllar. Grammatik kategoriyalar tasnifi

Grammatik kategoriya (GK) va  shakllar.

Grammatik kategoriyalar tasnifi

  1. Kategoriya tushunchasi haqida.
  2. GK ko`rinishlari va ularning tasnifi.
  3. Umumiy o`rta  ta`lim  maktablarining  ”Ona tili” darsliklarida grammatik kategoriya    va    ularning    tasnifini     berish xususiyatlari.

YUKLAB OLISH: Grammatik kategoriya (GK) va shakllar.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish