GEOGRAFIK KARTA VA ATLASLARNI TASNIFI, TURLARI VA TIPLARI

0

GEOGRAFIK KARTA VA ATLASLARNI TASNIFI, TURLARI VA TIPLARI

GEOGRAFIK KARTA VA ATLASLARNI TASNIFI, TURLARI VA TIPLARI

  1. Geografik kartalarni tasnifi. Tasniflash prinsiplari
  2. Kartalarni masshtabi va ularda tasvirlangan hudud maydoniga ko‘ra
    tasniflash
  3. Kartalarni mavzusi (mazmuni) bo‘yicha tasniflash
  4. Kartalarni ulardan foydalanish maqsadlariga ko‘ra tasniflash
  5. Geografik kartalarni tiplari
  6. Geografik atlaslar. Atlaslarni ta’rifi va tasnifi
  7. Glossariy (Izohli lug‘at)
  8. Adabiyotlar ro’yxati

YUKLAB OLISH : geografik_karta_va_atlaslarni_tasnifi_turlari_va_tiplari


Boshqa referatlar

manba.