Fizikada ehtimoliy-statistik g’oya va tushuncha (ESG’T) larni paydo bo’lishi va rivojlanishi.

0

Fizikada ehtimoliy-statistic g’oya va tushuncha (ESG’T) larni  paydo bo’lishi va rivojlanishi.

  1. Fizikada statistik qonuniyatlarning paydo bo’lishi va rivojlanishi
  2. ESG’T larni oliy maktab  fizika kursini o’qitishda qo’llanilishi.

Yuklab olish: Fizikada ehtimoliy – statistic g’oya va tushuncha (ESG’T) larni paydo bo’lishi va rivojlanishi


Boshqa referatlar

manba.