FERMER ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA IQTISОDIY ASОSLARI

0

FERMER ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA IQTISОDIY ASОSLARI

  1. Fermer xо‘jaliklarining huquqiy asoslari tizimi.
  2. Fermer xо‘jaligini tashkil etish tamoyillari, tartibi hamda asosiy shakllari.
  3. Fermer xо‘jaliklarini tashkiliy tarkibi va ishlab chiqarish yо‘nalishlari.
  4. Chet ellardagi fermer xо‘jaliklarining mulki, ularning rivojlantirilishi.

Yuklab olish: FERMER ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA


Boshqa referatlar

manba.