Fe’l nisbatlari paradigmasi. Nisbatlarning so’z yasalishi va so’z o’zgartirishga munosabati

0

Fe’l nisbatlari paradigmasi. Nisbatlarning so’z yasalishi va so’z o’zgartirishga    munosabati

  1. Nisbat shakllarining yasalishi.
  2. Fe’l nisbatlarining mohiyati va ular tabiatidagi xususiyatlar.
  3. Aniq, orttirma, birgalik, o’zlik  va  majhul  nisbat shakllari UGMsi.   Ularning nutqiy   voqelanishi.

YUKLAB OLISH: Fel nisbatlari paradigmasi


Boshqa referatlar

manba.