Fe’l nisbatlari paradigmasi. Nisbatlarning so’z yasalishi va so’z o’zgartirishga munosabati

Fe’l nisbatlari paradigmasi. Nisbatlarning so’z yasalishi va so’z o’zgartirishga    munosabati

  1. Nisbat shakllarining yasalishi.
  2. Fe’l nisbatlarining mohiyati va ular tabiatidagi xususiyatlar.
  3. Aniq, orttirma, birgalik, o’zlik  va  majhul  nisbat shakllari UGMsi.   Ularning nutqiy   voqelanishi.

YUKLAB OLISH: Fel nisbatlari paradigmasi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish