Etil spirit va uni quvvatini aniqlash, suyultirish usullari va sarflangan spirtni hisobga olish. Spirtli eritmalar

0

Etil spirit va uni quvvatini aniqlash, suyultirish usullari va sarflangan spirtni hisobga olish. Spirtli eritmalarEtil spirit va uni quvvatini aniqlash, suyultirish usullari va sarflangan spirtni hisobga olish. Spirtli eritmalar haqida.

 1. Etil spirtini olish usullari.
 2. Etil spirtini konsentratsiyasini ifodalanishi.
 3. Etil spirtini quvvatini aniqlash usullari.
  • Shisha spirtomer yordamida;
  • Metall spirtomer yordamida;
  • Zichligi bo’yicha;
  • Refraktometrik usulda.
 4. Etil spirtini suyultirish usullari.
 5. Massa bo’yicha suyultirish.
  • XI DF 2-jadvali yordamida
  • Tenglama yordamida.
  • Kafedra taklif etgan jadval yordamida.
 6. Hajm bo’yicha suyultirish.
  • XI DF 3-jadvali yordamida;
  • XI DF 4-jadvali yordamida;
  • XI DF 5-jadvali yordamida; 6.4. Tenglama yordamida.
 7. Korxonalarda ishlatilgan spirtning hisobi
  • DStning (GOST) 5- jadvali yordamida;
  • DSt (GOST) ning 6- jadvali yordamida; 8. Dorixonalarda ishlatilgan spirtning hisobi.
  • XI DF 2-jadvali yordamida;
  • Kafedra xodimlari taklif etgan jadval yordamida (7-ilova)
 8. Spirtli eritmalar tavsifi va tasnifi.
 9. 1,2,5 va 10% li yodning spirtli eritmalarini tayyorlash.

Yuklab olish : Etil spirit va uni quvvatini aniqlash


Boshqa referatlar

manba.