ESTETIKA FANINING PREDMETI, OBYEKTI VA FUNKSIYALARI

0

ESTETIKA FANINING PREDMETI, OBYEKTI VA FUNKSIYALARI

  1. Estetika tushunchasi.
  2. Estetika faning obyekti, predmeti va funksiyalari.
  3. Estetika fani boshqa fanlar bilan aloqasi.

Yuklab olish: Estetika tushunchasi. ESTETIKA FANINING PREDMETI.


Boshqa referatlar

manba.