Eritmalar kimyosi. Kislotalar va asoslar. Brensted kislotalari. Brensted bo’yicha asoslarning tavsiflanishi. Lyuis kislotalari. Lyuis kislota va asoslarining xossalari va reaksiyalari

0

Eritmalar kimyosi. Kislotalar va asoslar. Brensted kislotalari. Brensted bo’yicha asoslarning tavsiflanishi. Lyuis kislotalari. Lyuis kislota va asoslarining xossalari va reaksiyalari

Eritmalar kimyosi. Kislotalar va asoslar. Brensted kislotalari. Brensted bo’yicha asoslarning tavsiflanishi.

  1. Eritmalar
  2. Kontsentrasiyani ifodalash usullari
  3. Gidratlar va kristallogidratlar
  4. Qattiq, suyuq va gaz moddalarning eruvchanligi
  5. Osmos hodisasi va osmotik bosim
  6. Raul qonunlari
  7. Kislota va asoslar to’g’risidagi zamonaviy tassavurlar.
  8. Kislota va asoslar to’g’risidagi Brensted-Louri nazariyasi.
  9. kislota va asoslar to’g’risidagi lyuis nazariyasi.
  10. Akva va gidroksiionlar.

YUKLAB OLISH: Eritmalar kimyosi


Boshqa referatlar

manba.