ENERGIYANING SAQLANISH VA AYLANISH QONUNI.

0

ENERGIYANING SAQLANISH VA AYLANISH QONUNI.  TERMODINAMIK JARAYONDA ISH VA ISSIQLIK MIQDORI.

  1. Tеrmodinamik jarayonda ish va issiqlik miqdori
  2. Ichki enеrgiya va entalpiya
  3. Tеrmodinamikaning birinchi qonuni

Yuklab olish ENERGIYANING SAQLANISH VA AYLANISH QONUNI


Boshqa referatlar

manba.