Egalik kategoriyasi UGMsi va uning nutqda voqelanishi

Egalik kategoriyasi  UGMsi va uning nutqda voqelanishi

  1. Egalik shakllarining ifodalanish  usullari  haqida
  2. Egalik kategoriyasi murakkab    Ushbu shaklning  nokategorial   ma`nolari
  3. Egalik kategoriyasi  UGMsi
  4. Egalik kategoriyasi  OGM va  XGMlari,  ularning  nutqiy  voqelanishlari
  5. Egalik qo`shimchalarining  soddalanishi.

YUKLAB OLISH : Egalik kategoriyasi UGMsi va uning nutqda voqelanishi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish