DORI VOSITАLАRINING TURLАRI. DORI MODDАLАRNING OLINISh USULLАRI, MАNBАLАRI VА BOSQIChLАRIDАGI SIFАT NАZORАTI

DORI VOSITАLАRINING TURLАRI. DORI MODDАLАRNING OLINISh USULLАRI, MАNBАLАRI VА BOSQIChLАRIDАGI SIFАT NАZORАTI

DORI VOSITАLАRINING TURLАRI. DORI MODDАLАRNING OLINISh USULLАRI, MАNBАLАRI VА BOSQIChLАRIDАGI SIFАT NАZORАTI

  1. Dori vositalarining nomlanishi
  2. Dori vositalariga qoʼyilgan halqaro talablar
  3. Dori vositalarining olinish manbalari
  4. Dori vositalarining olinish yoʼllari va usullari
  5. Respublikamizda original dori vositalari yaratish muammolari va istiqbollari

 

YUKLAB OLISH : DORI VOSITАLАRINING TURLАRI. DORI MODDАLАRNING OLINISh USULLАRI, MАNBАLАRI VА BOSQIChLАRIDАGI SIFАT NАZORАTI


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish