«DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARI IQTISОDIYOTI» FANINING PREDMETI, VAZIFALARI HAMDA O’RGANISH USULLARI

«DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARI IQTISОDIYOTI»  FANINING PREDMETI, VAZIFALARI HAMDA O’RGANISH USULLARI

  1. 1.1.Qishloq xо‘jaligida agrar-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirilishi.
  2. 1.2.Qishloq xо‘jaligida fermer va dehqon xо‘jaliklarini tashkil etish.
  3. 1.3.Davlatning fermer va dehqon xо‘jaliklarini rivojlantirishga oid siyosati.
  4. 1.4.Fanining maqsadi, vazifalari, predmeti.
  5. 1.5.«Dehqоn va fermer хo’jaliklari iqtisоdiyoti» fanining bоshqa iqtisоdiy fanlar bilan bоg’liqligi va ularni o’rganish usullari

Yuklab olish: «DEHQОN VA FERMER ХO’JALIKLARI IQTISОDIYOTI»


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish