DEHQОN ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA IQTISОDIY ASОSLARI

0

DEHQОN ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA  IQTISОDIY ASОSLARI

  1. 3.1.Dehqon xо‘jaligini tashkil etish tamoyillari, tartibi hamda asosiy shakllari.
  2. 3.2.Dehqon xо‘jaliklarini tashkiliy tarkibi va ishlab chiqarish yо‘nalishlari.

Yuklab olish: DEHQОN ХO’JALIKLARINING HUQUQIY, TASHKILIY VA IQTISОDIY ASОSLARI


Boshqa referatlar

manba.