Davlat byudjeti G‘aznachilik ijrosida kassa ijrosini tartibi

Davlat byudjeti g‘aznachilik ijrosida kassa ijrosining tartibi

  1. Kirish.
  2. Davlat byudjetining ijrosi
  3. Davlat byudjeti xarajatlarining vazifa jihatidan, tashkiliy va iqtisodiy tasnifi
  4. G‘aznachilik joriy etilgunga qadar, xara- jatlarning amalga oshirish asoslari
  5. Davlat byudjetining G‘aznachilik ijrosi
  6. G‘aznachilik tizimi maqsadi va asosiy vazifalari
  7. Davlat byudjeti G‘aznachilik tizimi kassa ijrosi.
  8. Xulosa
  9. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

Yuklab olish: Davlat byudjeti g‘aznachilik ijrosida kassa ijrosining tartibi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish