CHIZIQLI BO’LMAGAN PARAMETRGA BOG’LIQ ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARI

0

CHIZIQLI BO’LMAGAN PARAMETRGA BOG’LIQ ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARI

  1. Uchta parametrga bog’liq to’rt va sakkiz noma’lumli tenglamalar sistemalari
  2. Ikkita parametrga bog’liq to’rtnoma’lumli tenglamalar sistemasi yechimining yagonalik shartlari
  3. Bir nechta parametrga bog’liq  tenglamalar sistemasiyechimining yagonalik shartlari
  4. XULOSA

Yuklab olish: CHIZIQLI BO’LMAGAN PARAMETRGA BOG’LIQ ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARI


Boshqa referatlar

manba.