Chiroyli qomatni orzu qilasizmi?

Chiroyli qomatni orzu qilasizmi?

Chiroyli qomatni orzu qilasizmi? Qomati chiroyli bo`lishini istamaydigan ayol bormi bu dunyoda?.. Albatta, yo`q. Shunday ekan, o`zingiz uchun vaqt toping, mashqlar bilan muntazam shug’ullanishni kanda qilmang. Bu bir tomondan qaddi-bastingizni chiroyli qilsa, ikkinchi tomondan sog’lig’ingiz uchun koni foyda.

Cho`zilish mashqlari

 1. Oyoqlaringizni chalishtirib o`tiring, qo`l barmoqlaringizni «qulf» ko`rinishida qovushtiring. Iloji boricha kaftingizni yuqoriga qaratgan holda qo`llaringizni ko`taring va tortiling. Qo`llaringizni tushirayotganda nafasni tez-tez chiqaring. 10 marta takrorlang.
 2. Cho`kkalab o`tiring, qo`llaringizni orqa tomonga o`tkazing va ularni «qulf» ko`rinishida qovushtiring. endi qo`llaringizni ko`tarishga harakat qiling, bir paytning o`zida qorin mushaklarini ham taranglashtiring. Chuqur nafas olib, bir necha soniya jim turing. Nafasni chiqarayotganda boshingizni ko`ksingizga tushiring va bo`shashing. 10 marta takrorlang.

Elka mushaklari uchun mashqlar

 1. Kursida o`tirgan holda yon tomonlaringizga navbatma-navbat qo`llaringizni qattiq siltang, asta-sekin harakatlar amplitudasini oshiring.
 2. Qo`llaringizni tirsak qismidan shunday bukingki, to`g’ri burchak hosil bo`lsin. endi shu holda bir qo`lingizni tepaga ko`taring, ikkinchisini esa pastga tushiring. Qo`llar harakatining yo`nalishini galma-galdan o`zgartiring. Orqangiz va elkalaringiz tekis turishiga e`tibor qarating.

Orqa mushaklar uchun mashqlar

 1. Dastlabki holat: erga cho`zilib yoting, tirsaklar polda. Umurtqaning ko`krak qismidan bukiling. 5-7 soniya shunday turing.
 2. Dastlabki holat: erga cho`zilib yoting, oyoqlar bukilgan, oyoq kafti va tirsaklar polda. Tosni biroz ko`taring va 10 soniyagacha ushlab turing.
 3. Dastlabki holat: o`tirgan holda qo`llar orqada, polga qo`yilgan. Tosni biroz ko`taring, boshingizni orqaga eging va bukiling.
 4. Ikkinchi mashqning o`zi, ammo polga faqat oyoq kaftlari va ensa bilan tayaniladi.
 5. Dastlabki holat: erga qorningiz bilan yoting, qo`l barmoqlari orqa tomonda bir-biriga qovushgan. Boshingizni va elkalaringizni ko`taring, qo`llaringizni orqaga torting, bukiling va shu holatda 5-7 soniya turing.
 6. Beshinchi mashqning o`zi, ammo qo`shimcha ravishda ikkala oyog’ingizni ham to`g’ri holatda ko`taring.
 7. Bu mashqni qo`llarning holatini o`zgartirgan holda, murakkablashtirish mumkin: qo`l barmoqlaringizni ensangizga qo`ying va ularni yuqoriga qarating (tanangizga nisbatan).
 8. Dastlabki holat: yumshoq stulda qorin bilan yotgan holda, oyoqlar tushirilgan va erga mustahkam tegib turibdi; qo`llar, bosh, elkalar quyi solingan, qo`llarda gantellar (3 kg). Asta-sekinlik bilan to`g’irlaning, boshingizni, elkangizni ko`taring, qo`llaringizni yon tomonlarga cho`zing, 5-7 soniya shu holatda turing.

Qaddi-qomatni mustahkamlash uchun mashqlar

 1. Devor yonida, ko`zgu oldida tik turing, qo`llar pastga tushirilgan holatda rostlaning. Devorga tovoningiz, boldirlaringiz, dumbangiz va kuraklaringiz tegsin. Boshingizni to`g’ri ushlang. SHu holatni eslab qoling. Keyin ko`zlaringizni yumib, oldinga ikki qadam tashlang. Ko`zlaringizni oching, qad-qomatingiz o`zgarganini tekshiring.
 2. Ko`zgu oldida tik turing, qo`llar pastga tushirilgan, orqangiz suyanchiq narsaga tegmasin. To`g’ri qaddi-qomatni eslab qoling. Keyin o`zingizni ko`zlaringiz bilan nazorat qilmagan holda bir nechta oddiy mashqlarni bajaring. Qo`llar yon tomonga, yuqoriga, oyoqlar yon tomonga. Oyoq uchingizda turing, o`tiring, o`rningizdan turing va hokazo. Keyin dastlabki holatga qayting.

Yurishni mashq qilish, turli mashqlarni bajarish, boshda uncha og’ir bo`lmagan yuk bilan o`tirib-turish yaxshi. Chiroyli qomatni orzu qilasizmi?

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish