CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

0

CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

  1. Chidamlilik xaqida
  2. Aerob imkoniyatlarni oshirish uchun asosiy usullar
  3. Oraliqli usulning mashg‘ulot vositalari
  4. Musobaqa usuli
  5. Tezkorlikni rivojlantirishning
  6. usul va vositalari
  7. Umumiy jismoniy tayѐrgarlik.
  8. UJT vositalari

Yuklab olish: CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI


Boshqa referatlar

manba.