Chaqaloqlar va bolalarda jonlantirish tadbirlari.

Chaqaloqlar va bolalarda jonlantirish jonlantirish tadbirlari.

Chaqaloqlar va bolalarda jonlantirish tadbirlari.Chaqaloqlarda jonlantirish tadbirlarini extiyotkorlik bilan amalga oshirish lozim, chunki ular organizmi juda ham nozik va tez shikastlanuvchandir. Chaqaloqlar o`pkasining tiriklik sig’imi kichkina bo`lganligi uchun sun`iy nafas oldirishda extiyotkorlik lozim, ya`ni kattalarga nisbatan yarim nafas olib “og’izdan – og’izga” uslubida xavo puflash kerak.

Chaqaloqlar yuragini tashqaridan massaj qilish amalini bajarish uchun so`rg’ichlar aro chiziqdan bir ko`ndalang barmoq pastdan massaj qilinadigan joyni belgilab, o`ng qo`lning ikki barmog’i bilan mu`lum miqdordagi kuch asosida bosiladi. Bosish soniyada 2-3 marta bo`lishi kerak. Bunda ko`krak qafasi ichkariga qarab 1,5-2,5 sm pasayishi kerak va bu yurak urishi ritmiga moslab davom ettiriladi. Massaj qilish sun`iy nafas oldirish bilan birgalikda olib borilishi shart.

Massaj qilish chuqurligi 1,5 smga etmasa massaj qilishdan xech qanday foydali o`zgarish bo`lmaydi, agar 2,5 smdan chuqur bo`lsa yurak, o`pka, jigar, oshqozon yorilishi, qovurg’alarni sinishi kabi asoratlar kuzatiladi.

Bolalarda jonlantirish tadbirlarini bajarishda o`ziga xos xususiyatlarni e`tiborga olgan xolda amalga oshirish lozim. Xususan ular o`pkasining tiriklik sig’imi kichkina bo`lganligi uchun sun`iy nafas oldirishda extiyotkorlik lozim, ya`ni kattalarga nisbatan yarim nafas olib “og’izdan – og’izga” uslubida xavo puflash kerak.

Bolalar yuragini tashqaridan massaj qilish amalini bajarish uchun to`sh suyagi xanjarsimon o`sig’i asosidan 2 ko`ndalang barmoq yuqoridan massaj qilinadigan joyni belgilab,  bir qo`l bilan jarohatlangan bola ko`krak qafasini tana og’irligida mu`lum miqdordagi kuch bilan bosiladi. Bosish soniyada 2 marta bo`lishi kerak. Bunda ko`krak qafasi ichkariga qarab 2,5-3,5 sm pasayishi kerak va bu yurak urishi ritmiga moslab davom ettiriladi. Massaj qilish sun`iy nafas oldirish bilan birgalikda olib borilishi shart. Chaqaloqlar va bolalarda jonlantirish tadbirlari

Massaj qilish chuqurligi 2,5 smga etmasa massaj qilishdan xech qanday foydali o`zgarish bo`lmaydi, agar 3,5 smdan chuqur bo`lsa yurak, o`pka, jigar, oshqozon yorilishi, qovurg’alarni sinishi kabi asoratlar kuzatiladi.

Jonlantirish tadbiri bemorda tiriklik belgilari bor bo`lsa, yana davom ettiriladi. Tiriklik belgilari asosan pul’sni paydo bo`lishi, qon bosimini aniqlanishi, nafas olish belgilarini paydo bo`lishi (og’izga tutilgan oynakni terlab qolishi) va ko`z qorachig’ini yorug’likka reaktsiyasi paydo bo`lishidan iboratdir. Agar, bu belgilar 1-1,5 soat davom etgan jonlantirish tadbirlaridan keyin ham aniqlanmasa, bemorda biologik o`lim holati kuzatiladi.

Klinik o`lim ko`pincha elektr tokidan shikastlanishda, suvda cho`kish, turli tabiiy transport halokatlari yuz bergan vaqtda sodir bo`ladi. Bunday holat yurak qon tomir, nafas va boshqa hayotiy zarur organlari kasallanmagan sog’ kishilarda yuz bergan vaqtda sodir bo`lsa, jonlashtirish chora tadbirlari samarali bo`ladi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish