Bolalarda va kattalarda qorin sohasi aʼzolarining topografik anatomiyasi

0

Bolalarda va kattalarda qorin sohasi aʼzolarining topografik anatomiyasi

  1. 1. Qorin bo‘shlig‘i yuqori aʼzolarining topografik anatomiyasi.
  2. 2. Qorin bo‘shlig‘i pastki qavat aʼzolarining topografik anatomiyasi.
  3. 3. Qorin parda ortki aʼzolarining top.anatomiyasi.
  4. 4. Qorin bo‘shlig‘i aʼzolarida o‘tkaziladigan asosiy operatsiyalar xaqida umumiy tushuncha.

Yuklab olish: Bolalarda va kattalarda qorin sohasi azolarining topografik anatomiyasi