Bolalarda va kattalarda oyoq sohasining topografik anatomiyasi va yoshga qarab o‘zgarishi

0

Bolalarda va kattalarda oyoq sohasining topografik anatomiyasi va yoshga qarab o‘zgarishi

  1. 1. Dumba sohasining topografik anatomiyasi.
  2. 2. Chanoq-son bo‘g‘imi.
  3. 3. Son topografiyasi (son kanali, son taqim kanali)
  4. 4. Tizza bo‘g‘imi topografik anatomiyasi.
  5. 5. Boldir sohasining topografik anatomiyasi.
  6. 6. Oyoq panjasining topografik anatomiyasi

Yuklab olish: Bolalarda va kattalarda oyoq sohasining topografik anatomiyasi va yoshga qarab ozgarishi


Boshqa referatlar

manba.