Bolalarda va kattalarda ko‘krak sohasi va aʼzolarining topografik anatomiyasi

Bolalarda va kattalarda ko‘krak sohasi va aʼzolarining topografik anatomiyasi

  1. 1. Ko‘krak qafasining rivojlanishi
  2. 2. Plevraning bolalardagi xususiyatlari
  3. 3. Ko‘krak sohasida bajariladigan asosiy operatsiyalar.
  4. 4. Ko‘ks oralig‘i haqida tushuncha. Uning ikkita oldingi va orqa ko‘ks oralig‘i aʼzolariga bo‘linishi.
  5. 5. Oldingi ko‘ks oralig‘i aʼzolarining topografiyasi
  6. 6. Orqa ko‘ks oralig‘i aʼzolarining topografiyasi

Yuklab olish: Bolalarda va kattalarda kokrak sohasi va azolarinipg topografik anatomiyasi


Boshqa referatlar

manba.

 

Read more articles

Fikr bildirish