Bolalarda va kattalarda kalla sohasining topografik anatomiyasi. Kronleyn-Bryusova sxemasi

0

Bolalarda va kattalarda kalla sohasining topografik anatomiyasi. Kronleyn-Bryusova sxemasi

  1. 1. Kalla sohasi miya qismining topografiyasi.
  2. 2. Kalla sohasi yuz qismining topografiyasi.
  3. 3. Yuz sohasi chuqur qavatlarining topografik anatomiyasi.
  4. 4. Kronleyn-Bryussova sxemasi.
  5. 5. Kalla sohasi operatsiyalari xaqida tushuncha.

Yuklab olish: Bolalarda va kattalarda kalla sohasining topografik anatomiyasi. kronlejn-bryusova sxemasi


Boshqa referatlar

manba.