Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi

0

Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi

  1. Egiluvchanlikni oshiradigan mashqlar
  2. Siltanish. Siltanuvchi oyoq uchun.
  3. Itariluvchi oyoq uchun.
  4. Yurish va yugurish mashqlari.
  5. 400 m ga Baryerlar osha yugurishga o‘rgatish

Yuklab olish: Baryerlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish bo‘yicha maxsus mashqlarning tuzilishi


Boshqa referatlar

manba.