Auditorlik tekshiruvida tahliliy amallarni qo‘llash

0

Auditorlik tekshiruvida tahliliy amallarni qo‘llash

  1. KIRISH
  2. Auditorlik tekshiruvida qo‘llaniladigan tahliliy amallarning maqsadi va vazifalari
  3. Tahliliy amallarning turlari va ularni qo‘llash tartibi
  4. Xalqaro audit standartlari asosida tahliliy amallarni qo‘llashning o‘ziga hos xususiyatlari
  5. XULOSA
  6. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Yuklab olish: Auditorlik tekshiruvida tahliliy amallarni qo‘llash


Boshqa referatlar

manba.