AUDITOR ISHINING SIFATINI NAZORAT QILISH

0

AUDITOR ISHINING SIFATINI NAZORAT QILISH

  1. Auditorlik faoliyatining mohiyati, maqsadi va vazifalari.
  2. Auditor ishlarining sifatini nazorat qilish.
  3. Auditor axloqi (etikasi).
  4. Xulosa va takliflar
  5. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Yuklab olish: AUDITOR ISHINING SIFATINI NAZORAT QILISH


Boshqa referatlar

manba.