Atom tuzilishi. Atomning yadroviy tuzilishi. Kvant mexanikasining nazariy asoslari. Atom orbitallar. Atomning elektron tuzilishi

Atom tuzilishi. Atomning yadroviy tuzilishi. Kvant mexanikasining  nazariy asoslari. Atom orbitallar. Atomning elektron tuzilishi.

Atom tuzilishi. Atomning yadroviy tuzilishi.

  1. Atom tuzilishi. Atomning yadro моdeli
  2. Izotop,izobar, izotonlar. Nurning kvant nazariyasi.
  3. Bor nazariyasi bo’yicha atomdagi elektron qavatlarini tuzilishi.
  4. De-broyl tenglamasi. To’lqin tenglamasi.
  5. Elektronlarning atomdagi kvant sonlari (n, l, m, s).
  6. Pauli prinsipi.
  7. Hozirgi zamon atom tuzilishi nuqtai nazaridan D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi va davriy qonuni.

YUKLAB OLISH: Atom tuzilishi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish