Atоm elektr stansiyalari

0

Atоm elektr stansiyalari

  1. Umumiy ma`lumоtlar
  2. Hоzirgi zamоn AES larining sxemasi
  3. Termоyadrо energiyasidan fоydalanish prinsplari                                     
  4. IES lar turini tanlashning umumiy qоidalari

Yuklab olish : ATОM ELEKTR STANSIYALARI


 

Boshqa referatlar

manba.