Aniqlikni tekshirish va baholash usullari

Aniqlikni tekshirish va baholash usullari

  1. 1.  Statistikada sistematik xatoliklar to‟g‟risidagi tushunchalar;
  2. 2.  Aniqlikni yegri chiziq taqsimoti usulida tekshirish:
  3. a)    detallar o‟lchamlarining jadval usulidagi taqsimoti;
  4. b)     detallar o‟lchamlarining grafik usulidagi taqsimoti;
  5. 3.  Tabiiy taqsimot qonuni (Gauss qonuni);
  6. 4.  Boshqa konuniyatlar to‟g‟risida tushunchalar;

Yuklab olish: Aniqlikni tekshirish va baholash usullari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish