Amir Temur va temuriylar davrida madaniyatning rivojlanishi

0

Amir Temur va temuriylar davrida madaniyatning rivojlanishi

  1. 1. Amir Temur hukmronligi davrida Samarqand va Xuroson
    madaniyatining ravnaqi.
  2. 2. Temuriylar davrida ilm – ma ‘rifat. Ulug ‘bek rasadxonasi.
  3. 3. Temuriylar davrida san ‘at, adabiyot, musiqa.

Amir temur va temuriylar davrida madaniyatning rivojlanishi


Boshqa referatlar

manba.