Adabiyot o‘qitish metodikasi – fan sifatida. Turkistonda va sho‘ro maktablarida adabiyot o‘qitish tarixi

Adabiyot o‘qitish metodikasi – fan sifatida. Turkistonda va sho‘ro maktablarida adabiyot o‘qitish tarixi

  1. Adabiyot o‘qitish metodikasi fan sifatida
  2. Adabiyot o‘qitish usulining boshqa fanlar bilan aloqadorligi.
  3. Adabiyotni boshqa ijtimoiy fanlar bilan bog‘lab o‘rganish
  4. Adabiyot o„qitish metodikasining ilmiy-tadqiqot metodlari
  5. Adabiyot o‘qitish metodikasi Milliy uyg‘onish davrida.
  6. Dastlabki adabiyot dastur va darsliklari haqida.
  7. Sho‘ro maktablarida adabiyot o‘qitish tarixi.

Yuklab olish: Adabiyot o‘qitish metodikasi – fan sifatida. Turkistonda va sho‘ro maktablarida adabiyot o‘qitish tarixi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish