14-guruh elementlari. Uglerod guruhi. Davriy jadvalning p-guruhi metallari

14-guruh elementlari. Uglerod guruhi. Davriy jadvalning p-guruhi metallari

14-guruh elementlari. Uglerod guruhi. Davriy jadvalning p-guruhi metallari

1. 1V A guruh elementlarining umumiy tasnifi.

2. Uglerod uni tabiatda uchrashi.

3. Uglerodning metallmaslar bilan ta’siri.Uglerodning oksidlari. Ularning olinishi.

4. Kislotalari.Uning sanoatda olinishi.

5 .Uglerodning bora birikmalari.

6.Kremniy ,uning tabiatda uchrashi.Kremniy oksidlari.

7.Kremniyning vodorodli birikmalari.Silisidlar.

YUKLAB OLISH: 14-guruh elementlari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish