1- VA 2-TUR EGRI CHIZIQLI INTЕGRALLARNING TADBIQI. 1- VA 2-TUR SIRTINTЕGRALLARI. ХОSSALARI VA HISОBLASH USULLARI

0

1- VA 2-TUR EGRI CHIZIQLI INTЕGRALLARNING TADBIQI. 1- VA 2-TUR SIRTINTЕGRALLARI. ХОSSALARI VA HISОBLASH USULLARI

  1. 1- va 2-tur egri chiziqli intеgrallarning tadbiqi.
  2. 1- va 2-tur sirt intеgrallari.
  3. Хоssalari va hisоblash usullari.

Yuklab olish: 1- VA 2-TUR EGRI CHIZIQLI INTЕGRALLARNING TADBIQI. 1- VA 2-TUR SIRTINTЕGRALLARI. ХОSSALARI VA HISОBLASH USULLARI


Boshqa referatlar

manba.