Диншунослик фанининг предмети. Диннинг ибтидоий шакллари. Миллий динлар

0

Диншунослик фанининг предмети. Диннинг ибтидоий шакллари. Миллий динлар

Диншунослик

Диншунослик фанининг предмети. Диннинг ибтидоий шакллари. Миллий динлар

 1. Диншунослик фанининг предмети, мақсади ва вазифалари­
  Диншуносликни миллий ғоя ҳамда умуммиллий қадриятлар билан бир-
  бирига боғлиқлиги
 2. ­ Диний онг асосларининг шаклланиши: Тотемизм­ Анимизм­
  Шаманизм(Магия)­Фетишизм­Яхудийликнинг вужудга келиши ва таълимот
 3. ­ Веда ва веда динлари­Брахмаллик­ Конфуцийлик­Конфуцийликда диний
  маросимлар­
 4. Даосизмнинг вужудга келиши­ Даосизм-Диний таълимот